Studenten logo.

Deel deze pagina

Geplaatst op Sep 7, 2022

ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDER

Full timeRotterdam
Vacature details
Over bedrijf

Over

Destino functieprofiel Assistent-bedrijfsleider Destino, een Spaanse keuken in Rotterdam. Warm, levendig en tegelijkertijd ook laagdrempelig. Het liefst koken we uit de moderne Spaanse keuken, maar de traditionele klassiekers vergeten we niet. Wij zijn op zoek naar een fulltime assistent-bedrijfsleider voor 32 tot 38 uur per week (flexibel in meer uren tijdens vakanties van collega’s en beschikbaar in het weekend). Wij bieden een baan binnen een dynamisch bedrijf met een energieke, fijne werksfeer en leuke collega’s. Wij werken graag mee aan jouw persoonlijke groei en het ontdekken van je horeca ambities. Je werkt met duidelijke kaders, mooie producten, goede apparatuur en een tijdig bekend rooster met duidelijke afspraken omtrent de te werken uren. Ben jij de positieve, eerlijke, collegiale, gepassioneerde medewerker met respect voor de omgeving? | Positie in organisatie : Rapporteert aan de bedrijfsleider | Doel van functie : De assistent-bedrijfsleider is medeverantwoordelijk voor alle activiteiten van de vestiging Destino, waarbij wordt verwacht dat hij op ieder moment het totale overzicht heeft. Je bent ondersteunend en adviserend aan de bedrijfsleider, waarbij bepaalde specifieke werkzaamheden door jou worden uitgevoerd dan wel voorbereid. Je ondersteund de bedrijfsleider de gehele vestiging Destino op rolletjes te laten lopen, waarbij je de interne kernwaarden en merkwaarden en de gasten tot op het hoogste niveau bediend. De bedrijfsleider blijft eindverantwoordelijk. | Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (per resultaatsgebied) : Wekelijks informeren van de bedrijfsleider over het gehele personeelsbeheer; # Oplossen van korte termijn bezettingsproblemen, waarbij je bevoegd bent extra krachten op te roepen, nieuwe medewerkers te selecteren, zorg te dragen voor het (laten) opleiden en inwerken van medewerkers, het voeren van functionerings- en motivatiegesprekken; # Het goed laten functioneren van medewerkers. Het adequaat actie ondernemen indien er ongewenst gedrag op treedt en het houden van 5 minuten gesprekken; # Toewijzen van de werkzaamheden aan de medewerkers, zodat ieder medewerker precies weet wat er van hem wordt verwacht; # Zorgdragen dat collega’s binnen de gestelde kaders gaan eten; # Actief (laten) uitdragen van de interne kernwaarden (eerlijk, positief, gepassioneerd, collegiaal en met respect voor de omgeving); # Actief (laten) uitdragen van de merkwaarden (passie voor de moderne Spaanse keuken, laagdrempelig, levendig en warm en inspirerend); # Leidinggeven aan medewerkers en ze op een positieve, enthousiaste manier te motiveren voor het nog beter verrichten van de werkzaamheden, waarbij je de medewerkers de interne kernwaarden en merkwaarden weet uit te laten dragen; # Vervullen van een voorbeeldrol. # | Coördinatie en aansturing: : Verantwoordelijk voor juiste en tijdig openen en sluiten van het pand; # Ziet toe op het juiste gebruik van de inventaris en apparatuur in de directe omgeving; # Draagt zorg voor de correcte naleving van voorschriften van veiligheid, Arbo, Haccp en werk- en presentatiemogelijkheden (in de huisstijl); # Daadkrachtig reageren door het nemen van de juiste acties bij problemen en storingen en het up tot date houden van de storingscontactpersonenlijst. # | Voorbereiding van de bediening : Dagelijks zorgdragen dat eenieder de dag specials, menu- en drankenkaart uit zijn hoofd kent; # Dagelijks zorgdragen dat eenieder zijn werkplek werkklaar heeft gemaakt; # Zorgen dat extra werkzaamheden zoals borden waar specials op geschreven staan tijdig zijn uitgevoerd en planten op tijd water hebben gekregen. # | Ontvangen en placeren van gasten : Opnemen en uitserveren van bestellingen; # Geven van informatie en waar nodig raadplegen van de keuken over (bijzondere/dieet) wensen van gasten, bereiden van dranken, cocktails en koffies; # Kennis van koffie en beheer van espressomachine en het opschuimen van melk. # | Voorraadbeheer en dagelijkse bestellingen : Zelfstandig doen van de tijdige en nauwkeurige voorraadopnames, het stocken en de verwerking (en controleren van de inkoopprijs) hiervan, het opstellen van bestellijsten, doorgeven van bestellingen aan vaste leveranciers, het zorgen voor de ontvangstcontrole en opslag van goederen, informeren van bedrijfsleider bij afwijkingen. # | Doorvoeren van verbeteringen : Signaleren en bespreken van knelpunten in de dagelijkse gang van zaken met de bedrijfsleider, uitwerken van handboeken, checklijsten en procedures en overdragen van inzichten aan de medewerkers op basis van aanwijzingen van de bedrijfsleider; # Je hebt op ieder moment financieel inzicht en bent op zoek naar verbeteringen van het inslagpercentage, brutowinstpercentage, spillage, personeelskosten keuken en verhouding directe/indirecte uren. # | Kassa- en verantwoordingswerkzaamheden : Dagelijks aanpassen van de kassa’s (invoeren dag specials en indien van toepassing nieuwe menukaart); # Vastleggen van verbruiken, bestellingen, manco’s controleren, afdragen en verantwoorden van ontvangen gelden, opmaken van rekening en afrekenen met gasten, bijhouden van afzet-, kosten- en urengegevens, invullen van haccp-lijsten, dan wel controleren van registraties van medewerkers. # | Administratieve werkzaamheden : Tijdige en nauwkeurig uitwerking van de omzetverwerking. # | Bedrijfscompetenties: : | Gastgerichtheid : Afstemmen van eigen inspanningen op de behoeften en wensen van gasten. Hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen, biedt ook ongevraagd extra service, vermijdt uitspraken als “nee, dat kan niet of het is druk” zonder uitleg. # | Nauwkeurigheid : Nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor details, gericht op het voorkomen van (slordige) fouten. # | Betrokkenheid : Oppakken van opdrachten en taken, tonen van betrokkenheid en goede wil om gestelde doelen te bereiken, zoeken naar (betere) alternatieven. # Je voelt je prettig bij de interne kernwaarden: eerlijk, positief, gepassioneerd, collegiaal en met respect voor de omgeving, en draagt deze kernwaarden ook uit. # Je voelt je prettig bij de merkwaarden: passie voor de moderne Spaanse keuken, laagdrempelig, levendig en warm en inspirerend, en draagt deze merkwaarden ook uit. # | Persoonlijke competenties : | Initiatief nemen : Gericht zijn op het overgaan tot handelen, tot het ondernemen van acties vanuit eigen kracht en niet langer wachten (op anderen) dan noodzakelijk is. # | Leidinggeven : Aansturen van anderen in het kader van hun werkvervulling en realisatie van vastgestelde resultaten. # | Overzicht : Overzien van situaties en processen in tijd, onderkennen van problemen en deze systematisch aanpakken met oog voor de consequenties. # | Plannen en organiseren : Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. # | Probleemoplossend vermogen : Herkennen van belangrijke informatie, leggen van verbanden tussen gegevens en bedenken van alternatieve oplossingen en aangeven van consequenties. # | Resultaatgerichtheid : Sturen van zichzelf en/of anderen op al dan niet expliciet geformuleerde doelen met het oog op efficiency en effectiviteit. # | Kennis en ervaringsvereisten : MBO werk- en denkniveau; # Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring binnen soortgelijk bedrijf in soortgelijke functie; # In bezit van diploma sociale hygiëne; # Taalvaardigheid: goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; # Goede communicatieve vaardigheden; # Geen 9-5 mentaliteit. #

Functies:

Hotel Restaurant Cafe

Taal:

Dutch, English