Studenten logo.

Privacy Statement

Studenten.nl neemt jouw privacy en die van al haar andere gebruikers uiterst serieus. Jouw persoonlijke data wordt door ons altijd veilig verwerkt en gebruikt. Als je de website van studenten.nl en de bijbehorende diensten gebruikt, wil je dat jouw persoonlijke gegevens veilig blijven en niet worden gedeeld met derden of andere instanties. In dit Privacy Statement vertellen we je welke persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe we daar op een zorgvuldige manier mee omgaan. Kort samengevat betekent dit dat we jouw persoonlijke data gebruiken om studiekeuzes, studie testen, kortingen, stages en bijbanen aan te kunnen bieden. We gebruiken je gegevens ook om je op de hoogte te houden van onze diensten en om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien. Heb je vragen over jouw persoonlijke gegevens? Neem dan contact met ons op via [email protected] Neem deze Privacy Statement goed door. Als je de in hoofdletters uitgedrukte termen of woorden in het document niet kunt terugvinden in dit Privacy Statement, dan kun je voor een specifieke definitie ook onze Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

1. Wie is studenten.nl?

Studenten.nl B.V. biedt een online platform waarop gebruikers de mogelijkheid hebben tot het vergelijken van studies en het vinden van stages of bijbanen. Ook biedt studenten.nl studiekeuze testen te koop aan. Het platform wordt verder gedefinieerd in de bijbehorende Gebruiksvoorwaarden. Studenten.nl B.V. houdt kantoor in Loosdrecht, Nieuw-Loosdrechtsedijk nr. 229. Het Kamer van Koophandel nummer bedraagt 78645638. Het platform draagt verantwoording voor de manier waarop het jouw persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en bewaard.

2. Welke informatie bewaard en verzamelt Studenten.nl?

Profiвel

Als je door gebruik te maken van de Website wilt reageren op stages, bijbanen en/of materiaal wilt downloaden moet je een persoonlijk Profiel aanmaken. Bij het aanmaken van een Profiel moet je specifieke persoonlijke informatie ingeven. Het is overigens niet verplicht om alle velden in te vullen. Het ingeven van de onderstaande gegevens is wel verplicht:Voornaam, achternaam, geldig e-mailadres, wachtwoord en gebruikersnaam.Je kunt ook inloggen met Google of jouw Facebookprofiel. Als je dit wilt doen, moet je studenten.nl een eenmalige toegang verstrekken. Dat is nodig om bepaalde gegevens van jouw Facebookprofiel te mogen halen. De verstrekte gegevens kun je altijd via jouw persoonlijke Profiel wijzigen of aanpassen.De persoonlijke data en gegevens die je ingeeft als je een persoonlijk Profiel aanmaakt op studenten.nl én de gegevens die je na het aanmaken daarvan toevoegt of via andere functies van de Website ingeeft, worden door studenten.nl gebruikt om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien. Meer informatie hierover lees je onder de sectie “Persoonlijke aanbiedingen”.De persoonlijke gegevens die je verstrekt gebruiken we in eerste instantie voor het aanmaken van jouw persoonlijke Profiel op studenten.nl. Ook worden de gegevens gebruikt om je de functies te kunnen leveren die bij de Website horen, alsmede voor de doeleinden die in dit Privacy Statement worden besproken. Studenten.nl wil je ook graag informeren over de ontwikkeling van de Website. Bijvoorbeeld als er sprake is van een uitbreiding, wijziging of update.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Van al haar gebruikers verzamelt studenten.nl Automatisch Gegenereerde Informatie. Bijvoorbeeld omtrent de pagina’s die je bezoekt op de Website, hoeveel tijd je op deze pagina spendeert en hoeveel gebruik je maakt van jouw persoonlijke Profiel. We verzamelen ook jouw IP-adres, het type browser dat je gebruikt voor het bekijken van internetpagina's en ‘cookies’. Studenten.nl gebruikt deze data onder andere om onze diensten te kunnen afstemmen op jouw wensen, alsmede om technische storingen of kwesties omtrent beveiliging te kunnen oplossen. De verwerking van jouw persoonlijke gegevens is een must voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Studenten.nl. Dit belang is het optimaal beveiligen en gebruiksvriendelijk maken en houden van de Website van studenten.nl. Als de Automatisch Gegenereerde Informatie wordt verzameld aan de hand van cookies, is hoofdstuk 3 van dit Privacy Statement ook van toepassing.

Nieuwsbrieven

Aan de hand van een nieuwsbrief informeert studenten.nl je over acties die zijn georganiseerd door studenten.nl. De nieuwsbrief wordt regelmatige verstuurd naar het bij studenten.nl bekende e-mailadres. Om de nieuwsbrief persoonlijker te kunnen maken, kan studenten.nl ook persoonlijke gegevens gebruiken zoals jouw naam of geslacht. Als je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kun je jezelf afmelden door het vinkje bij ‘nieuwsbrief’ in je persoonlijke Profiel uit te zetten. Je kunt je ook via de nieuwsbrief zelf afmelden. Als je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen en jezelf afmeld, adviseert studenten.nl je om de Website regelmatig te controleren op nieuwe acties. Studenten.nl gebruikt jouw e-mailadres voor direct marketing om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen via e-mail.

Persoonlijke aanbiedingen

Met de persoonlijke gegevens die verzameld zijn door studenten.nl, kan het platform je persoonlijke aanbiedingen toesturen in de vorm van e-mailberichten of door deze aanbiedingen onder de aandacht te brengen binnen het Portal.Daarvoor gebruiken we onder andere:
  •    Jouw surfgedrag op de Website
  •    Gegevens die door cookies zijn verzameld
Het gebruik van persoonlijke gegevens zoals hierboven vermeld vindt alleen plaats als jij daarvoor je toestemming hebt verleent. Wil je dat jouw persoonlijke gegevens niet langer voor deze zaken worden gebruikt? Dan kun je deze toestemming intrekken. Dat doe je door het versturen van een bericht naar [email protected].Natuurlijk kun je ook de e-mailinstellingen aanpassen binnen jouw persoonlijke Profiel.

Statistisch onderzoek

Studenten.nl wil je een Website leveren van hoge kwaliteit. Het uitvoeren van een statistisch onderzoek is daarvoor noodzakelijk. Op deze manier kan studenten.nl indien nodig en gewenst aanpassingen doorvoeren binnen de Website.Voor dit statistische onderzoek kan studenten.nl gebruik maken van jouw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld door het gebruik van cookies. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang bij statistisch onderzoek van studenten.nl. Dit omvat het verbeteren van de kwaliteit van de door studenten.nl aangeboden diensten. Het onderzoek bevat geaggregeerde resultaten. Dit houdt in dat de data in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk refereert aan jou.

3. Wat zijn cookies en hoe worden ze door studenten.nl gebruikt?

Om gebruik te kunnen maken van de Website, maakt studenten.nl gebruik van cookies. Deze worden opgeslagen door de browser die je gebruikt op jouw mobiele apparaat of computer. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die door de server van studenten.nl naar jouw browser worden gestuurd. De bedoeling hiervan is dat deze data bij een volgend bezoek aan de Website wederom naar de server van studenten.nl worden gestuurd. Een cookie zorgt ervoor dat onze Website jou herkent bij een volgend bezoek. De Website wordt dan specifiek op jou als bezoeker afgestemd. Een cookie bespaart dus niet alleen veel tijd, maar voorkomt ook de verspreiding van computervirussen.

Functionele cookies

Studenten.nl gebruik functionele cookies. Ze zijn belangrijk om jou de functies en diensten te kunnen bieden die je wilt. Functionele cookies zorgen ervoor dat je maar één keer hoeft in te loggen, nadat jij je hebt aangemeld via de Website. Ook als je daarna meerdere pagina’s van de Website bezoekt. Je kunt je voor functionele cookies niet afmelden.

Analytische cookies

Studenten.nl maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van webstatistieken zoals het gebruik van de Website en het websiteverkeer. Google Analytics plaatst permanent een cookie op jouw mobiele apparaat of computer. Dit is nodig om jouw gebruik van de Website te kunnen registreren. Deze gegevens worden geanalyseerd door Google. De resultaten van deze analyse zijn inzichtelijk voor studenten.nl. Op deze manier krijgt studenten.nl zicht op het Website gebruik en kunnen er op basis van deze gegevens wijzigingen worden doorgevoerd aan de Website of de diensten van studenten.nl. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is of als derden de data in naam van Google verwerken. De informatie mag door Google niet worden gebruikt voor andere diensten.

Social plug-ins

Via de Website wordt toegang verleend tot diverse social media kanalen zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Instagram. Door gebruik te maken van social plug-ins kun je Website content met anderen delen of aanbevelen. Als je de social plug-in tegenkomt op één van onze webpagina’s, plaatsen derde partijen cookies op jouw mobiele apparaat of computer. De cookies verzamelen gegevens omtrent jouw browser en de websites die je met jouw unieke IP-adres hebt bezocht.Op het cookiegebruik via social plug-ins op de Website zijn de voorwaarden van derde partijen van toepassing. Studenten.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van derden en verwijst je dan ook naar de voorwaarden die de desbetreffende partij stelt.

Facebook Website Custom Audiences

Studenten.nl maakt gebruik van Facebook Website Custom Audiences. Zo kunnen we je gepersonaliseerde en relevante advertenties laten zien tijdens je bezoek aan Facebook. Dat gebeurd via een ingebouwde pixel op de Website van studenten.nl.Deze pixel en de Facebook cookie verzamelen algemene informatie over jouw surfgedrag en verzend dit naar Facebook. Aan de hand van deze informatie kunnen gebruikers van Facebook in een specifieke Custom Audience groep worden geplaatst waarna ze maatwerk campagnes krijgen te zien. De data die op deze manier wordt verzameld staat los van de gegevens in jouw account op studenten.nl.

Cookies verwijderen

Als je studenten.nl toestemming hebt gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je deze toestemming ook altijd ongedaan maken. Dat doe je door jouw browser instellingen zo aan te passen dat cookies niet worden geaccepteerd en/of alle cookies die zich in jouw browser bevinden worden verwijderd. Als je kiest voor deze optie, kan het voorkomen dat je geen volledig gebruik meer kunt maken van de functionaliteit op de Website. Het kan ook voorkomen dat je geen toegang meer krijgt tot specifieke Website onderdelen. Door gebruik te maken van de help-functie in jouw browser, krijg je meer informatie over het aan- en uitzetten van cookies.Als er gebruik wordt gemaakt van cookies, dan raden we het je ten zeerste aan om jezelf uit te loggen als je de Website bezoekt met een computer die openbaar toegankelijk is. Houd jouw wachtwoord en gebruikersnaam altijd geheim.

4. Verstrekking aan derden

Studenten.nl geeft jouw persoonlijke gegevens niet door aan derden als het gaat om direct marketing doeleinden (zoals het sturen van reclamecampagnes) zonder jouw expliciete toestemming.Bij het aanbieden van de Website maakt studenten.nl soms gebruik van derde partijen. Een voorbeeld daarvan is de hosting van de database. Met deze derde partijen heeft studenten.nl een overeenkomst met de daarbij behorende afspraken omtrent de technische en organisatorische maatregelen die zij in acht moeten nemen om jouw persoonlijke gegevens te kunnen beschermen.Studenten.nl vindt het van het grootste belang dat jouw persoonlijke gegevens zo veel als mogelijk worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). Voor Google Analytics diensten worden persoonlijke gegevens getransporteerd naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Dat is ook van toepassing op hosting werkzaamheden.Ook kan studenten.nl jouw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Studenten.nl kan jouw persoonlijke gegevens of Automatisch Gegenereerde Informatie die niet expliciet op jouw van toepassing en daarmee niet onder persoonlijke data vallen, ook aan derden verstrekken.Daarnaast kan studenten.nl jouw persoonlijke gegevens aan andere partijen verstrekken als wettelijke bepalingen dit verplichten of als studenten.nl daartoe genoodzaakt is. Bijvoorbeeld in het geval van een rechtsprocedure of als dat noodzakelijk is om de rechten van studenten.nl te kunnen beschermen.De Website kan mogelijk voorzien zijn van hyperlinks. Daarmee kun je de Website verlaten en op websites van derde partijen terecht komen. Zeggenschap over de websites van derde partijen heeft studenten.nl als vanzelfsprekend niet. Het kan dus voorkomen dat op het gebruik van deze websites een andere Privacy Policy van kracht is. Dit Privacy Statement heeft uitsluitend betrekking op de persoonlijke gegevens die via de Website zijn verkregen. Studenten.nl accepteert geen verantwoording of aansprakelijkheid voor de websites van derde partijen. Niet voor de werking daarvan en noch voor de inhoud.

5. Op welke wijze beschermt studenten.nl persoonlijke informatie?

Studenten.nl heeft op maat gemaakte technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens veilig te kunnen houden tegen kwijtraken of onrechtmatige verwerking in welke vorm dan ook.De Website is dermate beveiligd dat deze zonder de juiste inloggegevens niet van buitenaf te bereiken is. Jouw persoonlijke gegevens worden tevens beschermt tegen ongewenst gebruik door toedoen van een gebruikersnaam en wachtwoord.Ook het contact met de Website is van de nodige beveiliging voorzien. Deze kun je herkennen aan de 'https' vermelding in de Website url van de browser. Deze beveiliging kun je ook zien aan het icoon in de vorm van een slot. Deze vind je onderin het scherm van de computer. Controleren of er een veilig contact is met de Website doe je door 2x op het icoon met het slot te klikken.

6. Informatie bewaren

Studenten.nl bewaard jouw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de toepassingen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

7. Overdracht onderneming

In het geval van groei en ontwikkeling van studenten.nl kunnen één of meerdere onderdelen of activa van studenten.nl worden overgedragen aan een derde partij. Studenten.nl kan tevens kiezen voor een fusie met deze partij. Als dat zo is kunnen ook jouw persoonlijke gegevens een onderdeel zijn van de overdracht. Natuurlijk informeert studenten.nl je hierover zodat je zelf kunt beslissen of je het gebruik van de Website wilt voortzetten.

8. Jouw rechten

Als betrokkene heb je op grond van de privacywetgeving een aantal rechten. In dit hoofdstuk lees je welke rechten dat zijn en op welke manier je gebruik kunt maken van deze rechten.

Reactie

We proberen zo snel als mogelijk te reageren op jouw verzoek(en). Het kan echter voorkomen dat een antwoord op een verzoek meer tijd vergt. Als dat zo is informeren we je hierover binnen 1 maand. De extra tijd neemt niet meer dan 2 maanden in beslag.Verzoeken kun je indienen via [email protected]Om er zeker van te zijn dat de gevraagde persoonlijke gegevens van jou zijn, willen we je vragen om je verzoek te completeren met een kopie van jouw identiteitsbewijs. Het BSN-nummer op het legitimatiebewijs kan onleesbaar worden gemaakt.Er bestaat een kans op afwijzing van jouw verzoek. Bijvoorbeeld omdat deze buiten proportie, buitensporig of ongegrond, of omdat we daar wettelijk niet aan kunnen voldoen. Uiteraard zullen we je informeren over de afwijzing van het verzoek. Het kan ook voorkomen dat we je vragen om een identificatie voordat we verder kunnen gaan met het behandelen van jouw verzoek.Studenten.nl wil je er graag op attenderen dat je, in het geval van een verzoek afwijzing, een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

Het is je recht om een verzoek in te dienen waarbij je inzage vraagt in de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken. In overeenstemming met de wet ontvang je van ons een kopie van de gegevens die we over jou verzameld hebben.

Recht op rectificatie

Je mag een rectificatie indienen met het verzoek om onjuiste persoonlijke gegevens te laten rectificeren. Als dat tot de mogelijkheden behoort, heb je ook het recht om deze persoonlijke gegevens aan te vullen en volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

Het is jouw recht tot het indien van een verzoek waarmee specifieke persoonlijke gegevens te laten wissen en verwijderen. Dit wordt ook wel het recht op vergetelheid genoemd. Als het verzoek wordt goedgekeurd zal studenten.nl de betreffende gegevens verwijderen.

Recht op beperking

Het indienen van een verzoek tot beperking van jouw persoonlijke gegevens is je recht. Als het verzoek tot beperking wordt toegekend zullen we de gegevens voor de duur van een vastgestelde periode niet verwerken, mits de wet dit toelaat.

Recht op bezwaar

Onder specifieke omstandigheden het je het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld als studenten.nl jouw persoonlijke data verwerkt als gerechtvaardigd belang. Door bezwaar te maken wegen we jouw privacy belangen af en vergelijken we deze met de bedrijfsbelangen van studenten.nl. Als jouw belangen overwicht hebben zullen we jouw persoonlijke gegevens niet langer verwerken.Als jouw persoonlijke gegevens worden ingezet voor direct marketing, heb je altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de manier waarop deze worden verwerkt. In dat geval verwerken wij jouw gegevens niet meer voor deze doeleinden.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot dataportabiliteit. De gegevens die onder dit recht vallen zal studenten.nl op een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm beschikking stellen aan jou. Deze kunnen vervolgens worden overgedragen aan een derde partij.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekendgemaakt. De meest recente versie van het Privacy Statement dateert van 01-03-2021.

10. Vragen of klachten?

Heb je vragen over dit Privacy Statement? Stuur dan een bericht naar [email protected].Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens en kom je er in samenspraak met studenten.nl niet uit? Dan kun je jouw klacht ook voorleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.